Logo SP81

Szkoła Podstawowa nr 81

im. prof. Michała Siedleckiego

Kalendarz roku szkolnego

Lp. Wydarzenie Data
1 Rozpoczęcie roku szkolnego 01.09.2016
2 Pasowanie na ucznia I klasy  03.10. 2016
3 Zimowa przerwa świąteczna 23.12-31.12..2016
4 Rada klasyfikacyjna – I semestr  05.01.2017
5 Rada podsumowująca – I semestr  12.01.2017
6 Pasowanie na czytelnika  styczeń 2017
7 Ferie zimowe 16.01 – 29.01.2017
8 Wiosenna przerwa świąteczna 13.04 – 18.04.2017
9 Dzień Patrona  27.04.2017
10 Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych (zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 05 października 2010r. w sprawie organizacji rokosz szkolnego (Dz. U. Nr 186, poz. 1245) 31.10.2016

02.11.2016

02.05.2017

04.05.2017

05.05.2017

16.06.2017

11 Rada klasyfikacyjna – II semestr  I – III -13.06.2017
IV – VI -14.06.2017
12 Rada podsumowująca – II semestr  22.06.2017
13 Zakończenie roku szkolnego

I – II    23.06.2017 godz. 10:00 – holl

III        23.06.2017 godz. 11:00 – holl

IV        23.06.2017 godz. 08:30 – holl

V          23.06.2017 godz. 09:15 – holl

VI        23.06.2017 godz. 12:00 – holl

0”       23.06.2017 godz. 10:30 – holl