Logo SP81

Szkoła Podstawowa nr 81

im. prof. Michała Siedleckiego

Świetlica

WITAMY NA STRONIE ŚWIETLICY SZKOLNEJ KLAS „0” i „I-III”.

Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych. Staramy się, aby czas tu spędzony sprzyjał również rozwijaniu zainteresowań dzieci oraz nadrabianiu zaległości w nauce. Szczególną uwagę podczas zajęć świetlicowych zwracamy na kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej.

Dwie sale świetlicy „0” przystosowane są dla młodszych dzieci, jest tu sala, w której znajdują się: kąciki zabaw, dywanik, na którym odbywają się m.in. ćwiczenia relaksacyjne, zabawy z chustą animacyjną, terapia poprzez taniec realizowana wg projektu Taniec Ruch Przestrzeń, ćwiczenia Weroniki Sherborne metodą Ruchu Rozwijającego, oraz Ćwiczenia Świadomości Ciała i Przestrzeni wg M. Bogdanowicz, nauka piosenek i słuchanie utworów z audiobooków. Stoliki i krzesełka w drugim pomieszczeniu przystosowane są do wieku uczniów.

Dbamy, by dzieci przestrzegały przyjętych zasad zachowania oraz reguł gier i zabaw, wyrabiały umiejętności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb i uczuć oraz dostrzegania ich u innych. Ćwiczymy także sposoby rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami. Staramy się nauczyć je zachowania w sytuacjach trudnych (np. doznanie przykrości, przegrana), ponoszenia odpowiedzialności za indywidualne i wspólne wykonywanie zadań. Zwracamy również uwagę na naukę utrzymania porządku w czasie zajęć i zabaw.

W świetlicy prowadzone są zajęcia:

-plastyczne

-ruchowe

-muzyczne

-spotkania z literaturą

-terapeutyczne

-profilaktyki logopedycznej

-prozdrowotne

-zabawy integracyjne

-mini teatrzyki

-gry i zabawy na świeżym powietrzu

 

Świetlica szkolna uczestniczy w programach profilaktycznych, m.in. „Nie pal przy mnie proszę!”, „Dzień Świeżego Soku”, „Odchudzamy Szkolne Plecaki”.

Realizując Plan Pracy Świetlicy Szkolnej, poprzez dobór odpowiednich form pracy i metod aktywizujących, rozwijamy u dzieci umiejętność spostrzegania, kształtujemy pamięć, zdolność twórczego myślenia, wyobraźnię przestrzenną, kreatywność, Przyczyniamy się do rozwoju indywidualnych zainteresowań i uzdolnień u dzieci. Wdrażamy zasady higieny osobistej i zdrowego trybu życia oraz kultury osobistej.

Nauczyciele świetlicy w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych kierują się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia.

Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 6:45 – 17:30.

Nauczyciele – wychowawcy świetlicy „0”:

 • mgr Magdalena Łącka
 • mgr Izabela Chojnowska
 • mgr Anita Kammer
 • mgr Ewelina Frączkowska

Nauczyciele- wychowawcy świetlicy I-III:

 • mgr Ewa Kłomska
 • mgr Gabriela Krauze
 • mgr Jolanta Ambros
 • mgr Emilia Lange
 • mgr Izabela Felberg
 • mgr Marietta Tokarska
 • mgr Anna Kowalska
 • mgr Beata Białkowska

 

 

 

 

 

 

 

 

Świetlica powstała cztery lata temu. Pierwszy rok naszej pracy był dosyć ciężki. Pracowałyśmy na zmiany w obsadzie: Katarzyna Maderska, Małgorzata Kolatowska, oraz Bogumiła Pilecka.

Zajęcia świetlicowe odbywały się tylko po południu, w zwykłej sali lekcyjnej.

Następne dwa lata pracowałyśmy już same. Z Małgosią postanowiłyśmy zamienić zwykłą salę lekcyjną w kolorową świetlicę. Zależało Nam na tym, aby ta sala była przyjazna dziecku, aby czuło się tu jak w domu. Świetlica miała byc miejscem, w którym dzieci będą się dobrze czuły i do którego będą chętnie wracać. Małymi kroczkami i przy pomocy wielu osób, także rodziców, udało się wyposażyć salę tak jak chciałyśmy.

Oczywiście tu ciągle coś się zmienia, bo mamy coraz to nowsze pomysły. 🙂 Pożegnałyśmy już trzy roczniki dzieci, które ze wzruszeniem musiałyśmy oddać, ale możemy obserwować ich postępy w starszakach.

I tak przywitał Nas już czwarty rok naszej pracy. W tym roku doszła do Nas nowa koleżanka – Magdalena Łącka.

Coraz więcej rodzin z dziećmi sprowadza się do Osowej i zwiększyła się ilość dzieci do szkoły. Cieszy Nas to że mamy takie powodzenie. 🙂 Wpadłyśmy na pomysł zareklamowania naszej świetlicy oraz oddziału zerówek w internecie. Dzięki uprzejmości Pani Marzeny Litwińskiej mamy taką możliwość. 🙂 I powstała o Nas zakładka.

Marzenko dziękujemy. 🙂