Logo SP81

Szkoła Podstawowa nr 81

im. prof. Michała Siedleckiego

Logopeda

Grażyna Szczecińska kl. I – III

Dzień Godziny przyjęć:
Poniedziałek  8.00 – 14.00
Wtorek  8.00 – 13.00
Środa  8.00 – 13.00
Czwartek  11.00 – 16.00
Piątek  8.00 – 12.00

Zapraszam rodziców na konsultacje w czwartki w godz. 15.00 – 16.00

 

Anita Kammer kl. 0

Dzień Godziny przyjęć:
Środa 7.30 – 15.30
Czwartek 9.00 – 14.30

 

Zapraszam rodziców na konsultacje w środy w godz. 7.30 – 8.30

Kontakt poprzez sekretariat Szkoły i wychowawców klas.

 

 DRODZY RODZICE

Rozwój mowy jest jedną z ważniejszych umiejętności, jaką zdobywa dziecko. Trwa on przez wiele lat i przebiega w indywidualnym rytmie.

Dziecko, które idzie do pierwszej klasy powinno wymawiać wszystkie głoski prawidłowo, mieć bogate słownictwo dotyczące jego życia, otoczenia, umieć budować poprawne pod względem gramatycznym i logicznym zdania.

Prawidłowa wymowa ma duże znaczenie dla powodzenia w nauce czytania i pisania. Bez względu na przyczynę wystąpienia zaburzeń mowy (wad wymowy) należy podjąć jak najwcześniej działania terapeutyczne.

Serdecznie zapraszamy do współpracy, ponieważ skuteczność i powodzenie terapii zależy w dużej mierze od Was Rodziców.

 

 Zadania logopedy

 na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej    w    publicznych    przedszkolach,   szkołach   i   placówkach

(Dz.U. z 2013 r. poz. 532):

 

 • Diagnoza, którą przeprowadzamy we wrześniu każdego roku szkolnego.
 • Terapia, prowadzona jest indywidualnie i grupowo, służy:
  • usuwaniu zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowej,
  • pomocy w przezwyciężaniu trudności związanych z mówieniem, rozumieniem, czytaniem i pisaniem,
  • stymulowaniu procesu nabywania kompetencji i sprawności warunkujących prawidłowy przebieg komunikacji językowych,
  • kształtowaniu prawidłowej wymowy.
 • Profilaktyka, to działania zapobiegające powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej:
 • pogadanki dla rodziców,
 • zajęcia w grupach ” 0″,
 • konsultacje logopedyczne,
 • wspieranie działań wychowawców i nauczycieli,
 • organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy w ramach Zespołu Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Szkole.

 

Spotkania organizacyjno – szkoleniowe  dla rodziców klas „0” będą się odbywały cyklicznie przed każdym zebraniem, o szczegółach poinformuję na stronie szkoły.

Serdecznie zapraszamy do współpracy

logopedki SP Nr 81 w Gdańsku Osowej.