Logo SP81

Szkoła Podstawowa nr 81

im. prof. Michała Siedleckiego

ZARZĄD RADY RODZICÓW 2011-12

Przewodnicząca –                Iwona Karpińska

Z-ca Przewodniczącej –     Mirela Szymańska

Sekretarz –                              Dorota Buchnowska

Skarbnik –                               Anna Brzyska

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkich rodziców, którym leży na sercu dobro ich dzieci

oraz chcą mieć wpływ na proces ich edukacji.

Dodane przez ŁK dnia 19.01.2010 o godzinie 12:58