Logo SP81

Szkoła Podstawowa nr 81

im. prof. Michała Siedleckiego

Zmiana godzin bezpłatnych zajęć j. angielskiego prowadzonych przez lektorkę English Unlimited

Szanowni Państwo,
zmieniły się godziny bezpłatnych zajęć j. angielskiego prowadzonych przez lektorkę English Unlimited, p. Natalię Tirieikinę, w Ramach Projektu Szkolimy Uczniów Przedsiębiorczych Empatycznych Rozsądnych. Gdańskie Szkoły Podstawowe. Zmiany spowodowane są koniecznością dostosowania terminów do klas III, które przygotowują się do Komunii św., uczniów biorących udział w kółkach zainteresowań prowadzonych przez nauczycieli naszej Szkoły oraz dostępnością sal lekcyjnych. Zajęcia prowadzone są w s. 3 D, w zerówkach. Uczniowie otrzymają podręczniki i ćwiczenia po diagnozie i kwalifikacji przeprowadzonej przez lektorkę. Dzieci odbierane są ze świetlicy oraz szatni i tam odprowadzane. Wszelkich informacji udziela sekretariat Szkoły, wiadomości będę przesyłała również przez dziennik elektroniczny, facebooka oraz stronę Szkoły. Listy są zamknięte. W zajęciach biorą udział Tylko zapisani wcześniej uczniowie.

Z poważaniem
Anita Kammer
Opiekunka ds. wdrażania Projektu

kl. I (a b c d e)

wtorek 8l. (14,45-15.30)
czwartek 7l. (13.50-14.35)

kl. II (b c d )

wtorek 7l. (13.50-14.35)
czwartek 9l. (15.30-16.25)

kl. III

gr.1 (i g)

poniedziałek 1l. (7.45-8.30)
środa 9l. ( 15.30-16.25)

gr.2 (a b c k )

poniedziałek 2l. (8.55-9.40)
środa 8l. (14.45-15.30)

gr.3 (d e f j k )

środa 7l. (13.50-14.35)
czwartek 8l. (14.45-15.30)

Dodane przez AZ dnia 30.10.2017 o godzinie 8:32