Logo SP81

Szkoła Podstawowa nr 81

im. prof. Michała Siedleckiego

Kalendarz roku szkolnego

1.        Rozpoczęcie roku szkolnego 04.09.2017
2.        Zimowa przerwa świąteczna 23.12 – 31.12.2017
3.        Ferie zimowe 29.01 – 11.02.2018
4.        Wiosenna przerwa świąteczna 29.03 – 03.04.2018
5.        Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych 02-03.11.2017

30.04.2018

02.05.2018

04.05.2018

01.06.2018

6.        Pasowanie na ucznia klasy I 04.09.2017
7.        Pasowanie na czytelnika Styczeń 2018
8.        Dzień Patrona 27.04.2018
9.        Rada klasyfikacyjna – I semestr 18.01.2018
10.   Rada podsumowująca – I semestr 12.01.2017
11.   Rada klasyfikacyjna – II semestr

 

Kl. I – III

Kl. IV – VII

 

 

07.06.2018

14.06.2018

12.   Rada podsumowująca – II semestr 21.06.2018
13.   Obowiązkowe spotkania z rodzicami 12.09.2017

12.12.2017

20.03.2018

22.05.2018

14.   Konsultacje indywidualne 24.10.2017

24.04.2018

15.   Kiermasz podręczników 21.06.2018
16.   Zakończenie roku szkolnego: 22 czerwca 2018

VI/VII – 08:30

V –  10:00

IV – 11:00

I-II – 12:00

III – 12:45

“0” – 13:15

 

 
17. Rekolekcje – dni wolne od zajęć dydaktycznych 12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018