Logo SP81

Szkoła Podstawowa nr 81

im. prof. Michała Siedleckiego

Ubezpieczenie NNW dla uczniów

Szanowni Rodzice,

w zakresie ubezpieczenia NNW dla uczniów, nasza szkoła zdecydowała się przyjąć ofertę grupowego ubezpieczenia proponowaną przez AXA za pośrednictwem Bezpieczny.pl. Rada Rodziców podjęła decyzję o wyborze wariantu I ze składką 28 zł. (więcej…)

Dodane przez AZ dnia 28.09.2017 o godzinie 13:32

Ubezpieczenie NNW dla uczniów.

Szanowni Rodzice,

w zakresie ubezpieczenia NNW dla uczniów, nasza szkoła zdecydowała się przyjąć ofertę grupowego ubezpieczenia proponowaną przez AXA za pośrednictwem Bezpieczny.pl. Rada Rodziców podjęła decyzję o wyborze wariantu I ze składką 24 zł.

W zakresie ochrony znajdują się:

 

(więcej…)

Dodane przez ML dnia 16.09.2016 o godzinie 16:01

Rada Rodziców

W środę, 21 września 2016r. o godz.19 w stołówce szkolnej, odbędzie się zebranie Rady Rodziców.
Zapraszamy nowo wybranych przedstawicieli trójek klasowych.

Dodane przez ML dnia 16.09.2016 o godzinie 15:14

Na początek roku szkolnego 2016/2017 aktualności o Radzie Rodziców

Serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkich rodziców, którym leży na sercu dobro ich dzieci oraz chcą mieć wpływ na proces ich edukacji.

 

ZARZĄD RADY RODZICÓW 2015-16

Przewodnicząca – Iwona Karpińska

Z-ca Przewodniczącej –Marta Alabrudzińska

Sekretarz – Marta Janczarek

Skarbnik –  Dorota Buchnowska

ADRES KONTAKTOWY RR : [email protected]

WPŁATY NA RADĘ RODZICÓW

Składka roczna to 100 zł. od rodziny. Opłatę można wnosić w pełnej wysokości jednorazowo lub w dowolnych ratach. Można ją wpłacać bezpośrednio w sekretariacie lub za pośrednictwem skarbników klasowych – członków RR, a także na konto Rady.

Numer konta Rady Rodziców:

Bank Pocztowy S.A. Placówka w Gdańsku
nr konta 82 1320 1117 2469 4311 2000 0001

Proszę napisać imię i nazwisko dziecka/dzieci, klasa oraz zaznaczyć, że jest to darowizna na Radę Rodziców.

WYCIĄG Z REGULAMINU RADY RODZICÓW

Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie rodziców uczniów Szkoły Podstawowej Nr 81 w Gdańsku oraz podejmowanie działań zmierzających do wspomagania i doskonalenia statutowej działalności szkoły. Odbywa się to poprzez :

 1. Gromadzenie i wydatkowanie funduszy pochodzących z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł.
 2. Występowanie do innych organów szkoły z wnioskami lub opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

Rada Rodziców wydatkuje środki na następujące cele :

 • pomoc materialna dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci dofinansowania dożywiania, odzieży, podręczników;
 • dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym, jak : dzień patrona, festyny z okazji Dnia Dziecka, Dnia Sportu, finały szkolne olimpiad i konkursów przedmiotowych, sportowych i wycieczek klasowych;
 • dofinansowanie niektórych zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań;
 • dofinansowanie działalności organizacji szkolnych;
 • nagrody dla wyróżniających się uczniów i zespołów artystycznych, sportowych;
 • zakup książek, środków dydaktycznych i sprzętu technicznego
 • wydatki osobowe i rzeczowe związane z prowadzeniem księgowości i rachunkowości Rady Rodziców;
 • finansowanie własnych projektów Rady Rodziców, jak budowa nowej pracowni lub gabinetu przedmiotowego;
 • wyposażanie szkoły w określoną aparaturę, zakup lub renowację wyposażenia sal lekcyjnych, urządzeń sportowo-rekreacyjnych, itp.

 

WYDATKI RADY RODZICÓW

W roku szkolnym 2015/2016 środki wydatkowaliśmy na następujące cele :

Wydatki Kwota
dofinansowanie zakupu książek do biblioteki szkolnej  3 050
dofinansowanie konkursów szkolnych  3 600
dofinansowanie zawodów sportowych  2 700
dofinansowanie wyjazdów  reprezentacji szkolnych na konkursy i zawody sportowe  2 750
zakup podręczników w ramach akcji „Lekka teczka”  1 500
pomoc materialna dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci paczek świątecznych i dofinansowania wycieczek  2 400
wydatki związane z festynem szkolnym     870
nagrody dla wyróżniających się uczniów na zakończenie roku szkolnego  2 800
zwroty do klas, w których wysokość wpłat na fundusz Rady Rodziców przekracza 70 %  3 000

 

Dodane przez ML dnia 31.08.2016 o godzinie 20:28

Nowy nr konta Rady Rodziców

Uwaga! Uległ zmianie numeru konta Rady Rodziców:

Bank Pocztowy S.A. Placówka w Gdańsku

nr konta 82 1320 1117 2469 4311 2000
0001

Dodane przez ML dnia 09.09.2013 o godzinie 18:53

Zebranie Rady Rodziców

Zebranie nowo wybranych przedstawicieli trójek klasowych odbędzie się 13 września 2012r. o godz. 19.00 w stołówce szkolnej.

Dodane przez ML dnia 11.09.2012 o godzinie 20:54

Numer konta Rady Rodziców

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 81 w Gdańsku

PKO Bank Polski S.A. Oddział w Gdańsku
50 1020 1811 0000 0602 0096 9378

Proszę napisać imię i nazwisko dziecka/dzieci, klasa oraz zaznaczyć, że jest to darowizna na Radę Rodziców.

Dodane przez ŁK dnia 21.05.2011 o godzinie 13:06

WYCIĄG Z REGULAMINU RADY RODZICÓW

Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie rodziców uczniów Szkoły Podstawowej Nr 81 w Gdańsku oraz podejmowanie działań zmierzających do wspomagania i doskonalenia statutowej działalności szkoły.Odbywa się to poprzez :

 1. Gromadzenie i wydatkowanie funduszy pochodzących z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł.
 2. Występowanie do innych organów szkoły z wnioskami lub opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

Rada Rodziców wydatkuje środki na następujące cele :

 • pomoc materialna dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci dofinansowania dożywiania, odzieży, podręczników;
 • dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym, jak : dzień patrona, festyny z okazji Dnia Dziecka, Dnia Sportu, finały szkolne olimpiad i konkursów przedmiotowych, sportowych i wycieczek klasowych;
 • dofinansowanie niektórych zajęc pozalekcyjnych i kół zainteresowań;
 • dofinansowanie działalności organizacji szkolnych;
 • nagrody dla wyróżniających się uczniów i zespołów artystycznych, sportowych;
 • zakup książek, środków dydaktycznych i sprzętu technicznego
 • wydatki osobowe i rzeczowe związane z prowadzeniem księgowości i rachunkowości Rady Rodziców;
 • finansowanie własnych projektów Rady Rodziców, jak budowa nowej pracowni lub gabinetu przedmiotowego;
 • wyposażanie szkoły w określoną aparaturę, zakup lub renowację wyposażenia sal lekcyjnych, urządzeń sportowo-rekreacyjnych, itp.

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres 1.09. 2010 – 31.08.2011

Wpływy

Wpływy Kwota
Wpłaty rodziców 30 442
Wpłaty na Komisję Charytatywną 19 316
Darowizny     500
Wpłaty na ksero 10 590
Wpływy z festynu  7 016

Wydatki

Wydatki Kwota
Pomoc Komisji Charytatywnej 18 822
Zajęcia dodatkowe dla dzieci   6 510
Doposażenie szkoły – szafki, monitoring, tablica interaktywna 16 236
Obsługa kserokopiarek   4 547
Prowadzenie księgowości   6 000
Dofinansowanie konkursów i inne działania RR 10 830
Stypendia dla uczniów   4 800

Dodane przez ŁK dnia 12.04.2010 o godzinie 9:22

HARMONOGRAM SPOTKAŃ RADY RODZICÓW

19.09.2011 godz. 18.00 – posiedzenie Plenarne Rady Rodziców

24.10.2011  godz. 18.00 – posiedzenie Prezydium RR

21.11.2011   godz. 18.00 – posiedzenie Prezydium RR

12.12.2011 godz.18.00 – posiedzenie Plenarne RR

23.01.2012 godz. 18.00 – posiedzenie Prezydium RR

19.03.2012 godz. 18.00 – posiedzenie Plenarne Rady Rodziców

16.04.2012 godz.18.00 – posiedzenie Prezydium RR

28.05.2012 godz. 18.00 – posiedzenie Prezydium RR

18.06.2012 godz. 18.00 – posiedzenie Plenarne Rady Rodziców

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

 

ADRES KONTAKTOWY RR :  [email protected]

Dodane przez ŁK dnia 19.01.2010 o godzinie 13:08

ZARZĄD RADY RODZICÓW 2011-12

Przewodnicząca –                Iwona Karpińska

Z-ca Przewodniczącej –     Mirela Szymańska

Sekretarz –                              Dorota Buchnowska

Skarbnik –                               Anna Brzyska

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkich rodziców, którym leży na sercu dobro ich dzieci

oraz chcą mieć wpływ na proces ich edukacji.

Dodane przez ŁK dnia 19.01.2010 o godzinie 12:58