Logo SP81

Szkoła Podstawowa nr 81

im. prof. Michała Siedleckiego

Rok szkolny 2016/2017

Pola Nadziei

Góra grosza

Dzień soku

Sopoteka

Prace dzieci

Pola Nadzei

Klasa IVg