Logo SP81

Szkoła Podstawowa nr 81

im. prof. Michała Siedleckiego

Rok szkolny 2009/2010

Koszmania

Bajnutek

Halloween

13. grudnia

Mikołajki

Bajnutek #2

Dzień Dziecka