Logo SP81

Szkoła Podstawowa nr 81

im. prof. Michała Siedleckiego

Wybory do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Osowa

Z przyjemnością ogłaszamy pierwsze w historii wybory do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Osowa. Celem funkcjonowania rady ma być przede wszystkim promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego oraz podejmowanie działań na rzecz zaspokajania potrzeb i oczekiwań młodych mieszkańców dzielnicy Gdańsk-Osowa. Powołanie organu stanowi bardzo cenną inicjatywę gremium Osowskiego Okrągłego Stołu.Młodzieżowa Rada będzie liczyła 15 członków. Wybory przeprowadzone zostaną w trzech okręgach, w których wyłonionych zostanie po 5 radnych (5-ciu ze Szkoły Podstawowej nr 81, 5-ciu ze Szkoły Podstawowej nr 33 oraz 5-ciu spośród osowskiej młodzieży uczęszczającej do szkół średnich).

Pierwsze wybory do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Osowa przeprowadzone zostaną w dniach 22 i 23 listopada 2017 r. Lokale wyborcze w Szkołach Podstawowych nr 33 oraz 81 będą czynne w godz. 8:00-16:00.

Kandydatem w wyborach może zostać uczeń lub mieszkaniec dzielnicy Gdańsk-Osowa, który ukończył 13. rok życia, a jednocześnie nie zakończył edukacji w szkole średniej. Uczniowie zainteresowani kandydowaniem zgłaszają swoją kandydaturę do koordynatorów szkolnych wyznaczonych przez dyrektorów poszczególnych szkół, nie później niż na 7 dni przed dniem głosowania do godziny 15:00. Koordynatorem w naszej szkole są pan Piotr Ludwichowski z ramienia Rady Dzielnicy i pani Anna Brolewicz opiekun Samorządu Uczniowskiego.

Szczegóły dotyczące trybu działania rady oraz zasady organizacji wyborów określone zostały w Statucie Młodzieżowej Rady Dzielnicy Osowa, który dostępny jest na stronie internetowej Rady Dzielnicy Osowa (www.rada.osowa.com).

Z poważaniem,
Karol Ważny
Przewodniczący
Rady Dzielnicy Osowa

statut do pobrania w formacie PDF

Dodane przez AZ dnia 27.10.2017 o godzinie 10:54