Logo SP81

Szkoła Podstawowa nr 81

im. prof. Michała Siedleckiego

Nabór uczniów klas 0-VII do zorganizowanych form wypoczynku zimowego

Szkoła Podstawowa nr 81 ogłasza nabór uczniów klas 0-VII do zorganizowanych form wypoczynku zimowego. Wypoczynek ten – „Wesołe Ferie” – obejmuje dwa tygodnie od 29.01 do 9.02.2018 r. (od poniedziałku do piątku w godz. 700 – 1600), tj. dwa turnusy i będzie realizowany w następujących grupach:

  1. klasy 0
  2. klasy I-III
  3. klasy IV-VII

Warunkiem uczestnictwa w wyżej wymienionych zajęciach jest złożenie rzetelnie wypełnionych dokumentów: „Wniosku rodziców o przyjęcie dziecka na wypoczynek zimowy” i „Karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku” w świetlicy szkolnej do dnia 22.12.2017 r.

Informacje dotyczące organizacji wypoczynku, w tym zasady rekrutacji, zawarte są w Regulaminie wypoczynku letniego i zimowego w Szkole Podstawowej nr 81.

Wzory dokumentów można pobrać:

  • ze strony internetowej szkoły
  • w sekretariacie szkoły
  • w świetlicy szkolnej.

Pliki do pobrania

Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku

Wniosek rodziców o przyjęcie dziecka na wypoczynek zimowy Wesołe Ferie

Regulamin wypoczynku

 

Dodane przez AZ dnia 07.12.2017 o godzinie 11:36