Logo SP81

Szkoła Podstawowa nr 81

im. prof. Michała Siedleckiego

Informacje o obiadach na rok szkolny 2018/2019

                                       Obiady w Szkole Podstawowej nr 81 w Gdańsku

Jak zapisać się na obiady od 10 września 2018 r.

Umowę wypełnioną  drukowanymi literami w dwóch egzemplarzach złożyć w formie papierowej u intendenta. W przypadku drukowania umowy przez rodzica, prosimy  aby umowa została wydrukowana na jednej kartce (dwustronnie). Umowę dla każdego dziecka podpisujemy  osobno.

Ze względu na konieczność wprowadzania umów do systemu GPE bardzo prosimy umowę złożyć do 31 sierpnia 2018 r.
Po wpłacie należności za obiady ,każde dziecko otrzyma doładowanie do karty uczniowskiej , które pozwoli  na wejście  do stołówki przy pomocy czytnika . W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko oraz klasę dziecka.

Kwota do zapłaty za miesiąc  wrzesień  wynosi  15 dni x 3.80 = 57

 

Jak zapisać_się_na_obiad?

Zarządzenie_nr_Dyrektora.

Regulamin_korzystania_ze_stołówki_szkolnej.

Rezygnacja_z korzystania_z_obiadów.

Umowa o_korzystanie  z obiadów_w stołówce_szkolnej.

Załącznik_nr 2_do Regulaminu Zarządzenie_nr_Dyrektora.

Dodane przez KZ dnia 08.08.2018 o godzinie 21:00