Logo SP81

Szkoła Podstawowa nr 81

im. prof. Michała Siedleckiego

Informacja dla rodziców dzieci z oddziałów „0”

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z
dnia 17 marca 2017 roku (Dz.U. poz. 649) dyrekcja szkoły zapewnia opiekę
dla dzieci z oddziałów przedszkolnych w dniach 27.08-31.08.2018 w godz.
7.00-16.00.
W załączeniu karta zgłoszenia do wypełnienia i dostarczenia do
sekretariatu szkoły.

KARTA inf o dziecku

Dodane przez KZ dnia 16.08.2018 o godzinie 13:18